Ужь вѣтеръ валъ на валъ катитъ по жатвѣ зрѣлой;

Черника лоснится, малина отошла;

Въ саду зардѣлся яблокъ спѣлой;

Ужь бѣлка зимовье себѣ свила,

И ладится медвѣдь въ берлогѣ;

Желтѣетъ листъ, змѣя въ норѣ,

Мѣстами мерзнетъ на зарѣ;

Копытъ и колесо звончѣе на дорогѣ...

Вездѣ какая-то мелькаетъ пестрота;

Въ водахъ и на небѣ сѣдѣетъ перламутромъ;

Про осень говоритъ народъ у церкви утромъ

Въ день Воздвиженія пречестнаго Креста.